Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.2022

"Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Niepołomice na trasie Chobot -Niepołomice- PR Podłęże Północ"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 114,7 2022.01.12 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 173,0 2022.01.12 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 54,5 2022.01.12 89
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2022.01.12 87
Projekt umowy doc 121,5 2022.01.12 91
Wniosek o rekompensatę z załącznikami zip 49,7 2022.01.12 84
Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych ( wykaz pojazdów) doc 37,0 2022.01.12 94
Wykaz przystanków Chobot- Podłęże pdf 259,9 2022.01.12 92
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 20,6 2022.01.12 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,0 2022.01.20 83
Informacja z otwarcia ofert doc 18,0 2022.01.20 91

Pobierz wszystkie dokumenty