Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-02/22

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 94,9 2022.01.18 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 68,7 2022.01.18 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia doc 91,0 2022.01.18 61
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2022.01.18 56
Wykaz osób docx 22,6 2022.01.18 51
Wzór oferty doc 54,5 2022.01.18 50
Wzór protokołu odbioru nadzoru docx 17,3 2022.01.18 53
Wzór umowy doc 96,0 2022.01.18 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,0 2022.01.27 49
Informacja z otwarcia ofert doc 37,6 2022.01.27 68

Pobierz wszystkie dokumenty