Szczegóły ogłoszenia

ZP.261.2.2022

"Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu SPZOZ w Bielsku Podlaskim - powtórka"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                     

Brak dokumentów do pobrania