Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-40/22

"Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu CFD w środowisku ANSYS (max.6 osób) dla WGGiIŚ - KC-zp.272-40/22 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 110,8 2022.01.21 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 444,5 2022.01.21 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
40 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 260,5 2022.01.21 53
40 Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2022.01.21 59
40 Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 259,5 2022.01.21 52
40 Wykaz zrealizowanych usług docx 254,6 2022.01.21 62
40 Wzór formularza oferty docx 262,7 2022.01.21 54
40 Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 279,5 2022.01.21 58
40 Wzór umowy - usługi doc 308,5 2022.01.21 51
40 Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego docx 260,1 2022.01.21 51
Wzór_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych docx 181,7 2022.01.21 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 28,0 2022.02.03 39
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2022.02.03 42

Pobierz wszystkie dokumenty