Szczegóły wyników

KC-zp.272-321/19

"Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera dla laboratorium w części dydaktyczno-badawczej Centrum Energetyki - KC-zp.272-321/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 270,5 2019.06.03 22

Pobierz wszystkie dokumenty