Szczegóły wyników

KC-zp.272-694/19

"zakup, dostawa i montaż biurkowego skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z napylarką - KC-zp.272-694/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 269,7 2019.10.31 42

Pobierz wszystkie dokumenty