Szczegóły zamawiającego

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

Ulica, numer: ul. Dworcowa 31

Kod pocztowy: 44-145

Miejscowość: Pilchowice

Telefon: (32 ) 331-99-01

Fax: (32 ) 331-99-08

E-mail: inwestycje@szpital-pilchowice.pl

WWW: www.szpital-pilchowice.pl


Ogłoszenia (67)

Dostawy (41)

Temat Sygnatura
Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach 11/ZP/2019

Dzierżawa respiratorów dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach programu wentylacji mechanicznej. 09/ZP/2019

Zakup wideobronchoskopu dla szpitala w Pilchowicach 22/ZP/2018

Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach 20/ZP/2018

Dzierżawa koncentratorów tlenu dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach domowego leczenia tlenem 07/ZP/2018

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego , środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach 14/ZP/2018

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II 12/ZP/2018

Dostawy leków dla Szpitala w Pilchowicach 10/ZP/2018

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach 06/ZP/2018

Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach postępowanie III 01/ZP/2018

Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach postępowanie II 18/ZP/2017

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach postępowanie II 17/ZP/2017

Dzierżawa respiratorów dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II 16/ZP/2017

Przygotowanie i transport posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach 12/ZP/2017

Dzierżawa respiratorów dla Szpitala w Pilchowicach 09/ZP/2017

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego , środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach 10/ZP/2017

Zakup analizatora biochemicznego dla Szpitala w Pilchowicach 14/ZP/2017

Zakup myjni do bronchoskopów dla Szpitala w Pilchowicach 13/ZP/2017

Dostawy leków różnych dla Szpitala w Pilchowicach 07/ZP/2017

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach 04/ZP/2017

Dostawy leków onkologicznych dla Szpitala w Pilchowicach 05/ZP/2017

Dzierżawa respiratorów dla szpitala w Pilchowicach 17/ZP/2016

Przygotowanie i dostawa posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach 16/ZP/2016

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego , środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach 14/ZP/2016

Dostawy leków dla szpitala w Pilchowicach 13/ZP/2016

Dostawy leków dla szpitala w Pilchowicach 11/ZP/2016

Dostawy leków dla szpitala w Pilchowicach 09/ZP/2016

Dostawy odczynników, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla szpitala w Pilchowicach 08/ZP/2016

Dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach 16/ZP/2015

Dzierżawa koncentratorów tlenu dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach domowego leczenia tlenem 17/ZP/2015

Dostawy sprzętu medycznego laboratoryjnego jednorazowego użytku, oraz środków dezynfekujących dla szpitala w Pilchowicach 15/ZP/2015

Zakup dwóch myjni dezynfektorów dla szpitala w Pilchowicach 13/ZP/2015

Dostawy leków dla Szpitala w Pilchowicach 08/ZP/2015

Dzierżawa zbiornika tlenu ciekłego, dostawy tlenu medycznego ciekłego i w butlach dla szpitala w Pilchowicach 10/ZP/2015

Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia 03/ZP/2015/ZG

Dostawy leku Nadroparin Calcium i Darbepoetin Alfa dla szpitala w Pilchowicach 11/ZP/2015

Dzierżawa respiratorów dla pacjentów szpitala w Pilchowicach 07/ZP/2015

Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla szpitala w Pilchowicach 06/ZP/2015

Dostawa leków dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie I 13/ZP/2014

Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla szpitala w Pilchowicach 11/ZP/2014

Dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach 12/ZP/2014

Usługi (18)

Temat Sygnatura
Obsługa informatyczna i serwisowa sieci informatycznych oraz sprzętu komputerowego 16/ZP/2019

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II 10/ZP/2019

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych. 04/ZP/2019

Ochrona budynków i terenu Szpitala w Pilchowicach 05/ZP/2019

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II 15/ZP/2017

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach 11/ZP/2017

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych - Zamówienie Wspólne Szpitali 06/ZP/2017

Ochrona budynków i terenu szpitala w Pilchowicach 02/ZP/2017

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych, obsługa kuchenki oddziałowej w Szpitalu w Pilchowicach 15/ZP/2016

Usługi prania bielizny szpitalnej i odzieży roboczej dla szpitala w Pilchowicach 04/ZP/2016

Usługi ochrony budynków i terenu szpitala w Pilchowicach 03/ZP/2016

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II 01/ZP/2016

Usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala w Pilchowicach - postępowanie III 20/ZP/2015

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach 19/ZP/2015

Usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II 18/ZP/2015

Usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach oraz utrzymanie porządku i czystości ścieżek utwardzonych" 12/ZP/2015

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 14/ZP/2015

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach Szpitala w Pilchowicach 07/ZP/2014

Wyniki (59)

Temat Sygnatura
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia izolatki na oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 12/ZP/2019

Dzierżawa respiratorów dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach programu wentylacji mechanicznej. 09/ZP/2019

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II 10/ZP/2019

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach 11/ZP/2019

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 02/ZP/2019

Ochrona budynków i terenu Szpitala w Pilchowicach 05/ZP/2019

Zakup wideobronchoskopu dla szpitala w Pilchowicach 22/ZP/2018

Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach 20/ZP/2018

Dzierżawa koncentratorów tlenu dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach domowego leczenia tlenem 07/ZP/2018

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego , środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach 14/ZP/2018

Dostawy leków różnych dla Szpitala w Pilchowicach 13/ZP/2018

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 09/ZP/2018

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II 12/ZP/2018

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach 06/ZP/2018

Dostawy leków dla Szpitala w Pilchowicach 10/ZP/2018

Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach postępowanie III 01/ZP/2018

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II 15/ZP/2017

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach postępowanie II 17/ZP/2017

Dzierżawa respiratorów dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II 16/ZP/2017

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych - Zamówienie Wspólne Szpitali 06/ZP/2017

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego , środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach 10/ZP/2017

Zakup myjni do bronchoskopów dla Szpitala w Pilchowicach 13/ZP/2017

Zakup analizatora biochemicznego dla Szpitala w Pilchowicach 14/ZP/2017

Dostawy leków różnych dla Szpitala w Pilchowicach 07/ZP/2017

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach 04/ZP/2017

Dostawy leków onkologicznych dla Szpitala w Pilchowicach 05/ZP/2017

Ochrona budynków i terenu szpitala w Pilchowicach 02/ZP/2017

Dzierżawa respiratorów dla szpitala w Pilchowicach 17/ZP/2016

Przygotowanie i dostawa posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach 16/ZP/2016

Dostawy leków dla szpitala w Pilchowicach 13/ZP/2016

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego , środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach 14/ZP/2016

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych, obsługa kuchenki oddziałowej w Szpitalu w Pilchowicach 15/ZP/2016

Dostawy leków dla szpitala w Pilchowicach 11/ZP/2016

Dostawy leków dla szpitala w Pilchowicach 09/ZP/2016

Przebudowa parteru budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 07/ZP/2016

Dostawy odczynników, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla szpitala w Pilchowicach 08/ZP/2016

Usługi prania bielizny szpitalnej i odzieży roboczej dla szpitala w Pilchowicach 04/ZP/2016

Usługi ochrony budynków i terenu szpitala w Pilchowicach 03/ZP/2016

Usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala w Pilchowicach - postępowanie III 20/ZP/2015

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II 01/ZP/2016

Dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach 16/ZP/2015

Dzierżawa koncentratorów tlenu dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach domowego leczenia tlenem 17/ZP/2015

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach 19/ZP/2015

Dostawy sprzętu medycznego laboratoryjnego jednorazowego użytku, oraz środków dezynfekujących dla szpitala w Pilchowicach 15/ZP/2015

Zakup dwóch myjni dezynfektorów dla szpitala w Pilchowicach 13/ZP/2015

Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia 03/ZP/2015/ZG

Dostawy leków dla Szpitala w Pilchowicach 08/ZP/2015

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 14/ZP/2015

Dzierżawa zbiornika tlenu ciekłego, dostawy tlenu medycznego ciekłego i w butlach dla szpitala w Pilchowicach 10/ZP/2015

Dostawy leku Nadroparin Calcium i Darbepoetin Alfa dla szpitala w Pilchowicach 11/ZP/2015

Dzierżawa respiratorów dla pacjentów szpitala w Pilchowicach 07/ZP/2015

Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla szpitala w Pilchowicach 06/ZP/2015

Modernizacja dwóch klatek schodowych wraz z rekonstrukcją zabytkowych drzwi , balustrad i biegów schodowych, wykonanie nowych drzwi zabezpieczających obiekt szpitala w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 04/ZP/2015

Dostawa leków dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie I 13/ZP/2014

Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla szpitala w Pilchowicach 11/ZP/2014

Dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach 12/ZP/2014

Przebudowa pomieszczeń parteru i I piętra Szpitala w Pilchowicach na potrzeby zlokalizowania gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii oraz izolatek 09/ZP/2014

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach Szpitala w Pilchowicach 07/ZP/2014

Dostawa leków onkologicznych dla Szpitala w Pilchowicach-postępowanie II 08/ZP/2014

Unieważnienia (7)