Szczegóły ogłoszenia

Eap-2412/22/21/M

"Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych do zabiegów urologicznych - 2 pakiety"

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 147,5 2021.11.10 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 58,3 2021.11.10 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał.1 - formularz ofertowy docx 26,9 2021.11.10 18
Zał.11 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie docx 19,1 2021.11.10 17
Zał.13 - wykaz części zamówienia dla Podwykonawcy docx 23,8 2021.11.10 16
Zał.2 - OPZ pdf 201,1 2021.11.10 22
Zał.3 - wzór umowy pdf 289,1 2021.11.10 16
Zał.4.1 - formularz cenowy P.1. docx 19,4 2021.11.10 20
Zał.4.2 -formularz cenowy p.2. docx 18,8 2021.11.10 19
Zał.5.1 - zestawienie warunków i prametrów wymaganych w Pakiecie 1 docx 18,5 2021.11.10 20
Zał.5.2 - zestawienie warunków i parametrów wymaganych w Pakiecie 2 docx 22,4 2021.11.10 20
Zał.6 oświadczenie o przesłankach wykluczenia docx 20,3 2021.11.10 14
Zał.8 - oświadczenie przedmiotowe docx 20,6 2021.11.10 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 97,6 2021.11.17 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,5 2021.11.19 14
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,1 2021.11.19 14

Pobierz wszystkie dokumenty