Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy i przeniesienia transformatorów, UPS-ów agregatów prądotwórczych i rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z siecią zasilającą poszczególne budynki szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/35/2022

Testy modułowych absorberów energii odnawialnej do zasilania infrastruktury przydrożnej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz testy zapylenia; Opracowanie i implementacja baterii segmentowych do modułowych absorberów energii odnawialnej do zasilania infrastruktury przydrożnej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/248/2022

Usługa cateringowa dla uczestników spotkania otwierającego projekt Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM w ramach Programu Polska Metrologia. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/199/2022/AZP

Usługa czarteru jednostki na potrzeby realizacji projektu - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/185/2022/AZP

Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.15.2022.KG

Dostawa mikroskopu stereoskopowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/245/2022

Dostawa stanowiska do akwizycji danych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/247/2022

podniesienie posiadanej licencji oprogramowania VMware vSphere, odnowienie wsparcia technicznego producenta dla rozwiązania „Data Protection Suite for VMware” oraz „DataDomain 3300” Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-502/22

Dostawy sukcesywne druków medycznych na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 124/2022

Dostawa modułu liniowego. Dostawa cięgna oraz elementów do budowy. Dostawa joisticków trzyosiowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/243/2022

Dostawa tablicy graficznej wyników sportowych. Dostawa projektora POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/244/2022

Dostawa sterownika kontrolującego. Dostawa siłownika oraz osprzętu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/242/2022

Dostawa wysokotemperaturowego ekstensometru do maszyny wytrzymałościowej INSTRON 5982 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/240/2022

Szkolenie certyfikowane: Six Sigma Green Belt i Six Sigma Black Belt dla nauczycieli akademickich w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-469/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-469/22

Dostawa urządzenie do wizualizacji stanu procesu i urządzeń. Dostawa sterownika PLC wraz z modułami I/O POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/239/2022

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu zabezpieczenia budynków i terenu Szpitala przed podtapianiem Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/50/2022

Dostawa artykułów reklamowych na III Marszobieg terenowy Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.70.2022.MT

Dostawa zestawu do cyfrowego pomiaru i rejestracji przepływu strumieni ciepła w przegrodach budowlanych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/236/2022

dostawa elektrodrążarki drutowej CNC dla WIMiR- 1 szt. - KC-zp.272-537/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-537/22

Dostawa produktów farmaceutycznych w 3 pakietach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/14/22/M

Druk i dostawa miesięcznika Kraków i Świat (3 wydania) na rzecz promocji działalności KBF 2022 Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-30-2022

Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/60/2022

Dostawa chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T dla WFiIS - KC-zp.272-425/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-425/22

Dostawy sukcesywne wody źródlanej/mineralnej niegazowanej i gazowanej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 130/2022

Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG w 2022 roku - 8 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/191/2022/AZP

1 2 3 4 5 6