Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
ZAPYTANIE OFERTOWE: Zakup 2 szt. skanerów samoobsługowych dla użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3190/D/22

Wynajem specjalistycznego stanowiska do projektowania układów automatycznego sterowania i ich testowania POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/143/2022

Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/73/2022/AZP

Dostawa instalacji hydraulicznej wraz z modułem sterowania do nagrzewania form. Dostawa filamentów do drukarki 3d. Dostawa elementów do modernizacji laboratorium dydaktycznego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/141/2022

Zabudowa łącznika budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/82/2022/AZP

Organizacja warsztatów naukowych Workshop 2022 w ramach projektu ANIMATE Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.19.2022.MT

Modernizacja maszyny wytrzymałościowej ZwickRoell 1488 dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.37.2022.AR

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-336/22

Dostawa kserokopiarki kolorowej dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/140/2022

Wykonywanie usług związanych z przeprowadzkami, przenosinami, likwidacją składników majątkowych, przygotowywaniem imprez okolicznościowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/060/2022

Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/89/2022/AZP

Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/89/2022/AZP

Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii na podstawie PFU - etap I. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 14/14PN/2022

Remont pomieszczenia laboratoryjnego nr 01 wraz z montażem zamków centralnych lab. 07-015 w H-A1 na terenie AGH w Krakowie. - KC-zp.272-342/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-342/22

Dostawa zestawu generatorów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/138/2022

Dostawa: Wektorowy generator sygnałowy; Wektorowy analizator obwodów z wbudowanym generatorem. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/137/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE: przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/777/U/22

Szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne w zakresie uczenia maszynowego, realizowanego z wykorzystaniem języka Python dla WGGiIŚ - KC-zp.272-114/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-114/22

dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb AGH - KC-zp.272-340/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-340/22

Serwis pogwarancyjny tomografu komputerowego Ingenuity obejmujący InteliiSpace Portal na okres 36 m-cy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 73/2022

Dostawa prototypowego badawczego stanowiska do zgrzewania o różnej częstotliwości dla Wydziału Inżynierii Materiałowej PK Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/066/2022

przeprowadzenie szkolenia z oprogramowania EXcel dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEiP - KC-zp.272-157/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-157/22

Dostawa klipsów do adaptacji w ciemności do fluorymetru OptiSciences OS30p+. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/136/2022

Dostawa czterech oscyloskopów cyfrowych wraz z wyposażeniem pomocniczym Dostawa struktur półprzewodnikowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/135/2022

Usługa drukowania publikacji uczelnianych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/86/2022/AZP

1 2 3 4 5 6