Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.06.22
2022-08-31 godz. 09:00
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kuryłówka w roku 2023 Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.90.2.2022

2022.06.22
2022-08-17 godz. 09:00
Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2023 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.91.2.2022

2022.06.21
2022-08-03 godz. 09:00
Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką do szkół na terenie Gminy Kuryłówka w roku szkolnym 2022/2023 Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.89.2.2022

0001.01.01
2022-07-27 godz. 09:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 1: "Budowa 20 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej - 40 lokali mieszkalnych na działkach nr 80/17; 80/18; 80/19; 80/20; 80/21 w m. Okocim, Gmina Brzesko" SIM Małopolska Sp.z o.o. 7/ZP/2022

0001.01.01
2022-07-25 godz. 09:00
Usługa zrzutu immunoprzynet - doustnej szczepionki przeciwsko wściekliźnie dla lisów rudych wolno żyjących w 2022 roku na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w ilości 198 635 dawek w akcji jesiennej Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.11.2022

0001.01.01
2022-07-22 godz. 09:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 15: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 968/11 w m. Siedliska, Gmina Tuchów" SIM Małopolska Sp.z o.o. 6/ZP/2022

0001.01.01
2022-07-21 godz. 11:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 11: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach nr 675/4, 674/8, 673/7,671/3, 625/4 w m. Stary Sącz" SIM Małopolska Sp.z o.o. 5/ZP/2022

0001.01.01
2022-07-21 godz. 09:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 7: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 547/15 w m. Dąbrowa Tarnowska" SIM Małopolska Sp.z o.o. 4/ZP/2022

2022.06.15
2022-07-21 godz. 09:00
Dostawa i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania wraz z usługami wdrożenia i szkolenia w ramach projektu "Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu". SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/38/2022

2022.06.14
2022-07-20 godz. 09:00
Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/37/2022

0001.01.01
2022-07-19 godz. 11:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 4: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 491/51 w m. Ryglice" SIM Małopolska Sp.z o.o. 3/ZP/2022

0001.01.01
2022-07-19 godz. 09:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 3: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 1789 w m. Gorlice przy ul. T. Kościuszki 13 " SIM Małopolska Sp.z o.o. 2/ZP/2022

2022.06.17
2022-07-18 godz. 09:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 2: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 861 w m. Ciężkowice" SIM Małopolska Sp.z o.o. 1/ZP/2022

2022.06.14
2022-07-18 godz. 08:00
Usługi wzorcowania i legalizacji sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 71/2022

2022.06.13
2022-07-15 godz. 09:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. 1. ,,Budowa Kuchni Centralnej dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19" 2. ,,Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno - technicznym - system zaprojektuj i wybuduj" (2 zadania częściowe) SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/34/2022

2022.06.24
2022-07-07 godz. 09:00
Usługa szkolenia - kurs kosztorysowania robót budowlanych w programie BIMestiMate dla pracowników Pionu Kanclerza AGH na różnych poziomach zaawansowania, realizowany w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, Zadanie 6. Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej - Kc-zp.272-279/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-279/22

0001.01.01
2022-07-06 godz. 10:00
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych (z wyłączeniem bioodpadów) powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.55.2022

2022.06.07
2022-07-05 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny w okresie od 01.09.2022 r do 31.08.2024 r. Gmina Chęciny ZP-IX.271.4.2022.PN

2022.06.23
2022-07-05 godz. 10:00
Wykonanie usługi mycia okien i powierzchni szklanych w budynku Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/775/U/22

2022.06.24
2022-07-04 godz. 11:00
przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia przygotowującego studentów WFiIS do egzaminu na uprawnienia IOR-1Z oraz IOR-1R - KC-zp.272-361/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-361/22

2022.06.24
2022-07-04 godz. 10:00
Szkolenie z języka Verilog HDL dla układów FPGA Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/94/2022/AZP

0001.01.01
2022-07-01 godz. 12:00
Wydanie publikacji pn. "Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego". Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.23.2022

2022.05.31
2022-07-01 godz. 11:00
Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2022

2022.06.20
2022-07-01 godz. 11:00
przeprowadzenie szkolenia z programowania Digimat w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-352/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-352/22

2022.06.20
2022-07-01 godz. 11:00
przeprowadzenie szkolenia z programowania Odyssee CAE i Odyssee A-Eyew ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-351/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-351/22

1 2 3