Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.09.23
2022-10-25 godz. 09:00
Kompleksowe ubezpieczenie AGH oraz ACK Cyfronet AGH - Kc-zp.272-567/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-567/22

2022.09.21
2022-10-24 godz. 10:00
Wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów - USOS oraz aplikacji stowarzyszeniowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/177/2022/AZP

2022.09.16
2022-10-20 godz. 09:00
Całodobowe świadczenie kompleksowych usług w zakresie utrzymania czystości, zapewnienia transportu wewnętrznego oraz pomoc w opiece nad pacjentem pod nadzorem personelu medycznego w obiektach SP ZOZ Kolbuszowa Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/13/22/D

0001.01.01
2022-10-17 godz. 10:00
"Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 50 900 000,00 zł" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.26.2022

2022.09.13
2022-10-17 godz. 09:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.22.2022

0001.01.01
2022-10-14 godz. 10:00
"Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 797 000,00 zł" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.25.2022

2022.09.09
2022-10-12 godz. 10:00
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ich współmałżonków lub partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1185/U/22

0001.01.01
2022-10-12 godz. 09:00
Usługa przeglądów i konserwacji aparatury medycznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/15/07/03/2022

2022.09.07
2022-10-10 godz. 11:00
Wykonanie projektów graficznych, wydruku oraz dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby V Forum Energetyki Rozproszonej KC-zp.272-456/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-456/22

2022.09.12
2022-10-10 godz. 10:00
Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/27/2022

2022.09.02
2022-10-10 godz. 09:00
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Szerzyny oraz ich zagospodarowanie w 2023 r.  Gmina Szerzyny FER.271.16.2022

2022.09.23
2022-10-04 godz. 11:00
usługa składu, łamania i druku Biuletynu AGH - Magazynu Informacyjnego AGH - 13 wydań 2022/2024 - KC-zp.272-545/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-545/22

2022.09.26
2022-10-04 godz. 11:00
usługa audio-wideo - przygotowanie 10 transmisji internetowych z wydarzeń o o charakterze popularno-naukowym z udziałem publiczności w formie wykładów, wywiadów lub debat - KC-zp.272-582/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-582/22

2022.08.23
2022-10-04 godz. 09:00
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z podziałem na 2 zadania: "Integracja aptek szpitalnych w centralną aptekę szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny" i "Utworzeniem pomieszczeń Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/54/2022

2022.09.23
2022-10-03 godz. 11:00
przygotowanie, nagranie i montaż 4 klipów filmowych o charakterze promocyjno-informacyjnym dla potrzeb projektu DigiCamp w ramach programu SPINAKER NAWA - KC-zp.272-548/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-548/22

2022.09.23
2022-10-03 godz. 11:00
Usługa 2 edycji certyfikowanego szkolenia Szkoła Tutorów Akademickich dla dydaktyków AGH - KC-zp.272-563/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-563/22

2022.09.23
2022-10-03 godz. 11:00
usluga polegająca na modyfikacji i rozbudowie stanowiska do badania ścieralności przewodów jezdnych - KC-zp.272-585/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-585/22

2022.09.21
2022-10-03 godz. 11:00
kurs nauki języka angielskiego - na różnych poziomach zaawansowania - dla pracowników administracyjnych i zarządzających Uczelni realizowany w ramach projektu ZPR AGH- KC-zp.272-506/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-506/22

2022.08.31
2022-10-03 godz. 11:00
Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/29/2022

2022.09.21
2022-10-03 godz. 10:00
Usługa szkolenia pracowników AGH z obsługi zaawansowanych funkcji programu REVIT z zakresu modelowania bryłowego BIM (Building Information Modeling) wraz opracowaniem metodyki tworzenia modeli w programie oraz konsultacjami i weryfikacją już utworzonych modeli. - KC-zp.272-550/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-550/22

2022.09.23
2022-10-03 godz. 10:00
Usługa czarteru jednostki na potrzeby realizacji projektu - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/207/2022/AZP

0001.01.01
2022-10-03 godz. 09:00
Zakup kart abonamentowych uprawniających do korzystania z zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie całej Polski Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/20/09/01/2022

2022.09.22
2022-09-30 godz. 10:30
Organizacja IX Konferencji Naukowej "Wiedza i Technologie Informacyjne w Kreowaniu Przedsiębiorczości" Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.76.2022.MT

2022.09.14
2022-09-30 godz. 10:30
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządczej, dydaktycznej i administracyjnej (II) Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z008/18. Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.38.2022.JP

2022.09.16
2022-09-30 godz. 10:30
Sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pakietu wsparcia producenta oprogramowania dla oprogramowania marki Microsoft Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1329/U/22

1 2 3