Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.01.21
2022-02-25 godz. 12:00
Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/MN/2022

2022.01.10
2022-02-25 godz. 09:00
Zakup odczynników, drobnego sprzętu i elementów systemu zamkniętego do wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/69/2021

2022.01.19
2022-02-22 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-02/22

2022.01.19
2022-02-21 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-4/22

2022.01.21
2022-02-21 godz. 10:00
najem pięciu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem dla Studium Języków Obcych AGH-KC-zp.272-19/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272- 19/22

2022.01.19
2022-02-21 godz. 08:00
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni - kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.1.2022

2022.01.14
2022-02-18 godz. 12:00
Dostawa rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MN/2022

2022.01.17
2022-02-18 godz. 10:00
dostawa klastra urządzeń klasy UTM (urządzenia do transmisji danych cyfrowych) oraz 2 serwerów wraz z oprogramowaniem - 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5493/D/21

2022.01.10
2022-02-18 godz. 09:00
Dostawy zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczeń immunochemicznych oraz do elektroforezy, immunofiksacji i izoelektroogniskowania białek osocza, a także zakup asortymentu do wykonywania gazometrii u noworodków do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/68/2021

2022.01.21
2022-02-17 godz. 10:00
dostawa notebooka o wysokiej wydajności do projektowania graficznego KC-zp.272-22/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-22/22

2022.01.18
2022-02-15 godz. 10:30
dostawa 25 sztuk zestawów komputerowych poleasingowych dla WEAIiIB - KC-zp.272-26/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-26/22

2022.01.14
2022-02-15 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 1/2022

2022.01.18
2022-02-14 godz. 10:00
na dostawę komputera stacjonarnego - stacja robocza do obliczeń wielowątkowych i akceleracji obliczeń na karcie graficznej dla WGGiOŚ Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-9/22

2022.01.18
2022-02-14 godz. 09:00
Dostawa serwera rack - KC-zp. 272-27/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-27/22

2022.01.14
2022-02-11 godz. 11:00
Dostawa leków, w tym z programu lekowego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-72/21

2022.01.05
2022-02-11 godz. 09:00
Zakup i dostawa środków kontrastowych do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/78/2021

2022.01.21
2022-02-10 godz. 10:00
Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/03/P/2022

0001.01.01
2022-02-10 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.1.2022

2022.01.05
2022-02-10 godz. 09:00
Zakup i dostawa sprzętu medycznego (w tym jednorazowego) użytkowanego w obrębie oddziałów szpitalnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (Filia nr 1,2,3,4) SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/83/2021

2022.01.05
2022-02-07 godz. 11:00
Zakup i dostawa wyrobów medycznych III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/54/2021

2021.12.17
2022-02-07 godz. 09:30
Budowa systemu do przetwarzania, archiwizacji, udostępniania danych procesowych i technologicznych oraz wizualizowania inteligentnej sieci wodociągowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/094/2021

2022.01.07
2022-02-04 godz. 09:00
Dostawa układu modułowych spektrometrów optycznych z systemem źródeł detekcji - KC-zp. 272-755/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-755/21

2022.01.20
2022-02-03 godz. 10:30
Dostęp do Systemu Informacji Prawnej (SIP) w wersji INTRANET bez limitu użytkowników, aktualizowany przez Zamawiającego z repozytorium Wykonawcy raz w tygodniu oraz wersja on-line dostępów login i hasło z bieżącą aktualizacją (w każdy dzień roboczy) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5833/D/21

2022.01.21
2022-02-03 godz. 09:00
Poprawa gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Szerzyny - zakup ciągnika do wywozu osadu Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.1.2022

2022.01.21
2022-02-02 godz. 11:00
Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych VI Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/59/2021

1 2 3 4 5