Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.12.05
2023-01-09 godz. 09:00
Dostawa rękawic chirurgicznych jałowych do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/95/2022

0001.01.01
2023-01-03 godz. 11:00
Dostawa oprogramowania do analizy danych uzyskanych metodami bioobrazowania z zaawansowanymi możliwościami przetwarzania danych w trybie wsadowym Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-50/2022

2022.11.18
2023-01-03 godz. 09:00
Zestawy odczynnikowe do oznaczeń: w diagnostyce gammapatii monoklonalnych, białek specyficznych metodą nefelometryczną oraz testy genetyczne. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/83/2022

2022.11.28
2022-12-29 godz. 09:00
Dostawa zintegrowanej platformy badań chemizmu i mikrotekstury materiałów porowatych oraz reaktywności ich powierzchni - KC-zp.272-693/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-693/22

2022.11.28
2022-12-28 godz. 09:00
System laserowy do powierzchniowej obróbki materiałów - KC-zp.272-690/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-690/22

2022.11.25
2022-12-28 godz. 08:45
Dostawy sukcesywne środków kontrastowych na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 165/2022

2022.11.23
2022-12-28 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne materiałów diagnostycznych, odczynników, worków rozpuszczalnych do bielizny, worków na zwłoki, pojemników na materiał diagnostyczny 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 156/2022

2022.11.25
2022-12-23 godz. 10:30
Dostawa laptopa dla WIMiR - KC-zp.272-663/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-663/22

2022.11.18
2022-12-22 godz. 10:30
Stacje robocze (kpmutery PC) 3 zestawy oraz komputer przenośny dla Wydziału Zarządzania Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.100.2022.JP

2022.11.25
2022-12-22 godz. 10:30
dostawa skanera 3D dla WIMiIP - KC-zp.272-684/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-684/22

2022.11.25
2022-12-22 godz. 09:00
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Drwinia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.8.2022

2022.11.18
2022-12-22 godz. 08:00
Dostawy różnych produktów leczniczych, w tym do programów lekowych B.70, B.67, B.46, B.33, B.35, B.36 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 162/2022

0001.01.01
2022-12-21 godz. 10:00
Dostawa endoprotez przynasadowych i implantów artroskopowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.21.2022

0001.01.01
2022-12-21 godz. 09:00
Dostawa produktów leczniczych do chemioterapii, programów lekowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZPIM-2375/24/10/01/2022

2022.11.15
2022-12-16 godz. 09:00
Zakup sprzętu medycznego Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-75/22

2022.11.11
2022-12-15 godz. 10:30
Komputery przenośne (2 szt.) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.98.2022.JP

2022.11.14
2022-12-15 godz. 10:30
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego (laptopów 14 i 15 cali) dla jednostek UAM przez okres 1 roku, z prawem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5612/D/22

2022.11.18
2022-12-15 godz. 10:30
Dostawa wraz z montażem serwera plików montowanego do szafy serwerowej na potrzeby WGGiOŚ Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-659/22

2022.11.07
2022-12-15 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek UAM - 6 Części, nr przetargu ZP/4927/D/22 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4927/D/22

2022.11.14
2022-12-15 godz. 10:00
Dostawa zestawów do operacji witrektomii tylnej wraz z dzierżawą aparatu do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/15/P/2022

2022.12.05
2022-12-15 godz. 09:00
"Sukcesywna dostawa produktów mrożonych warzyw, owoców i ryb" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-83/22

2022.11.14
2022-12-14 godz. 10:00
Zakup energii elektrycznej do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/26/2022

0001.01.01
2022-12-14 godz. 09:00
Dostawa produktów farmaceutycznych, środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.32.2022

0001.01.01
2022-12-14 godz. 09:00
"Zakup oleju opałowego na potrzeby jednostki organizacyjnej Gminy Koźminek - Szkoły Podstawowej im. A. Mielęckiego w Koźminku, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r." Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.13.2022

2022.11.09
2022-12-14 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne środków czystości, polimerów, pojemników na igły i ampułki na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 128/2022

1 2 3 4 5 6