Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2022-02-16 godz. 12:00
Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.1.2022

2022.01.21
2022-02-09 godz. 10:00
Remont pomieszczeń laboratorium nr 213 oraz laboratorium nr 636b w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, budynek 10-35 /W-12/ Politechniki Krakowskiej, Kraków, ul. Warszawska 24 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/001/2022

2022.01.07
2022-02-04 godz. 10:30
Dostawa stacji roboczej dla WGGiIŚ - KC-zp.272-750/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-750/21

2022.01.12
2022-02-04 godz. 10:00
Remont części pomieszczeń po Sekcji Ewidencji Majątku dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej w budynku Collegium Maius Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/152/B/21

0001.01.01
2022-02-04 godz. 09:00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Głubczycach Powiat Głubczycki OR.272.1.2022

2022.01.20
2022-02-04 godz. 08:00
Modernizacja 17 dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi na terenie gminy Łapanów Gmina Łapanów IBP.III.271.1.2022

2021.12.02
2022-02-01 godz. 10:00
Wykonanie wydzielenia pożarowego i oddymiania głównej klatki schodowej w budynku W-3 (10-21) WIEiK w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa sali audytoryjnej nr 3 z uwzględnieniem wymogów ppoż. i potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. W-3 (10-21), WIEiK, ul. Warszawska 24, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/111/2021

2021.11.18
2022-01-31 godz. 09:00
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-629/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-629/21

2021.12.23
2022-01-28 godz. 09:00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Szerzyny na działce nr ew. 2795, w wyniku którego powstanie 27 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.24.2021

0001.01.01
2022-01-27 godz. 09:45
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2022 roku Gmina Opatówek Zp.In.271.2.2022

2021.12.14
2022-01-21 godz. 09:00
Remont pomieszczeń w budynku CZ-D ( 17-3) Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/119/2021

2021.12.31
2022-01-17 godz. 09:00
Roboty remontowe budynku nr 12 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 168/2021

2021.12.30
2022-01-14 godz. 13:00
Modernizacja infrastruktury rekreacyjno turystycznej w Łępicach Gmina Pokrzywnica RI.271.1.10.2021

2021.12.02
2022-01-14 godz. 10:00
Remont elewacji budynku DS-5 (21-6) Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie – segment S3, S4 i przewiązka. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/115/2021

2021.12.27
2022-01-12 godz. 08:00
Roboty budowlane w zakresie drobnych remontów na oddziałach szpitalnych i terenie szpitala 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 182/2021

2021.12.16
2022-01-11 godz. 10:00
Roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej Politechnika Częstochowska ZP/RB-07/21

2021.12.09
2022-01-11 godz. 10:00
Roboty budowlane związane z instalacją klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (pom. 13) Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-08/21

2021.12.09
2021-12-28 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.82.2021.AS

2021.10.15
2021-12-10 godz. 10:00
Zadanie 4 "Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną" cz. 2 "Dostawa i wdrożenie systemu i zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Niepołomice" realizowane w ramach projektu pn. "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE". WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.1.2021

1