Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2022-07-14 godz. 12:00
Remont i adaptacja pomieszczeń Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.14.2022.38

2022.06.24
2022-07-13 godz. 11:00
Wykonanie instalacji gazów medycznych - w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa 50 stanowisk tlenowych w oddziałach Pediatrii, Chirurgii, Ginekologii - w związku z Covid 19". Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 22/22PN/2022

0001.01.01
2022-07-12 godz. 10:00
Wykonanie instalacji CO i kotłowni w Przedszkolu nr 1 w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/78/2022

0001.01.01
2022-07-11 godz. 10:00
Przebudowa dachów oraz modernizacja elewacji budynków nr 2 - kotłownia oraz części budynku nr 6 przy ul. Świdzińskiego 4 w Krynicy-Zdrój w kompleksie szpitalnym K-5752, 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ przy ul. Świdzińskiego 4 - etap II 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.12.2022

2022.06.24
2022-07-11 godz. 09:45
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na publiczny Klub Seniora Gmina Opatówek Zp.In.271.16.2022

2022.06.24
2022-07-11 godz. 09:00
Remont oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w pawilonach B-1÷B-4 oraz S-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-401/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-401/22

2022.06.24
2022-07-11 godz. 09:00
Dokończenie przystosowania pawilonu D-13 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych KC-zp.272-398/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-398/22

2022.06.15
2022-07-08 godz. 14:00
Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala wraz z wymianą dachu i świetlika - roboty budowlano-instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/39/2022

0001.01.01
2022-07-08 godz. 10:00
Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 9/1 w Śremie Gmina Śrem BP.271.36.2022.BS

0001.01.01
2022-07-08 godz. 10:00
Budowa zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku „Arcus" PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/158/2022

2022.06.22
2022-07-08 godz. 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie dwustronnego zasilania SZR, UPS dla pomieszczeń serwerowni Centrum Informatycznego w budynkach Collegium Minus, Collegium Maius oraz Collegium Physicum UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/60/B/22

0001.01.01
2022-07-08 godz. 09:45
Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek Gmina Opatówek Zp.In.271.15.2022

0001.01.01
2022-07-08 godz. 09:00
Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - gr. miasta - (Płock) z drogą powiatową nr 2908W Srebrna - Draganie II Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2931/2/2022

0001.01.01
2022-07-07 godz. 11:00
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sporowej - etap II Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.13.2022

0001.01.01
2022-07-07 godz. 10:00
Budowa kontenerów magazynowych na butle z wodorem, metanem, azotem i propanem do celów laboratoryjnych wraz z instalacją rozprowadzającą gazy do laboratorium w budynku Preinkubatora Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/150/2022

0001.01.01
2022-07-07 godz. 09:45
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów. Gmina Opatówek Zp.In.271.14.2022

0001.01.01
2022-07-07 godz. 09:00
Budowa obiektu inżynierskiego - mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia na rzece Sierpienica w miejscowości Tłubice w km 3+232 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/10/2022

0001.01.01
2022-07-06 godz. 09:00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925W Piączyn - Włóki na odcinku od km 3+702,49 do km 4+702,49 o długości 1,000 km II Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/9/2022

2022.06.20
2022-07-05 godz. 10:00
Rozbudowa instalacji gazów medycznych wraz z doprowadzeniem do sal chorych w związku z COVID-19 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-19/22

0001.01.01
2022-07-05 godz. 09:00
Remont pomieszczeń Oddziału Dziecięcego Szpitala Rejonowego w Kłobucku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.38-9/22

2022.06.15
2022-07-01 godz. 11:00
Dostawa, montaż i uruchomienie zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-377/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-377/22

0001.01.01
2022-07-01 godz. 10:00
Przebudowa drogi gminnej - ulica Jesienna w Nochowie Gmina Śrem BP.271.35.2022.BS

0001.01.01
2022-07-01 godz. 10:00
Zagospodarowanie turystyczne wzgórza GRZYBEK w Obornikach Śląskich – etap I GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.60.2022

0001.01.01
2022-06-30 godz. 10:30
Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w formule zaprojektuj i wybuduj" - 2 zadania Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 14/ZP/2022/K

2022.06.15
2022-06-30 godz. 10:00
Termomodernizacja budynku OSP na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Świątkowicach Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.11.2022.KG

1 2