Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.09.14
2022-10-28 godz. 09:00
Budowa sali gimnastycznej w Dąbrowicy wraz z infrastrukturą Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.92.2.2022

2022.09.26
2022-10-20 godz. 10:00
Zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej ) i budowa instalacji fotowoltaicznej. Zamówienie zostało podzielona na 4 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/88/B/22

2022.09.16
2022-10-12 godz. 10:00
Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.14.2022.KG

0001.01.01
2022-10-07 godz. 10:00
Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Nadleśnictwo Sokołów w 2022r. Nadleśnictwo Sokołów SA.270.9.2022

2022.09.22
2022-10-07 godz. 10:00
Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.16.2022.KG

2022.09.22
2022-10-07 godz. 10:00
Przebudowa pomieszczeń na parterze skrzydła zachodniego w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/205/2022/AZP

2022.09.22
2022-10-07 godz. 10:00
Wykonanie remontu i modernizacji węzła szatni rodzinnej z zapleczem sanitarnym w obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Korczaka 5 w Niepołomicach. Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o. ZP.IN.271.4.2022

2022.09.21
2022-10-06 godz. 10:00
Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/181/2022/AZP

0001.01.01
2022-10-05 godz. 11:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezince w części dot. ul. Bukowej wraz z odcinkami sięgaczy do niej przyległych oraz odtworzeniem drogi Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.17.2022

2022.09.20
2022-10-05 godz. 09:00
Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-1 (21-1) Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 3 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/108/2022

2022.09.19
2022-10-04 godz. 11:00
Dostosowanie pomieszczeń dla Breast Cancer Unit Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-38/22

2022.09.16
2022-10-04 godz. 09:00
Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny Gmina Szerzyny FER.271.21.2022

0001.01.01
2022-10-03 godz. 11:00
1. a) Wymiana agregatów prądotwórczych wraz z montażem SZR 1. b) Modernizacja budynku stacji transformatorowej 15/0, 4kV, wymiana rozdzielnicy 0,4 kV, transformatorów oraz instalacja baterii kondensatorów Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-9-2022

2022.09.15
2022-10-03 godz. 10:00
Cyfryzacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drwini GMINA DRWINIA ZP.271.5.2022

0001.01.01
2022-10-03 godz. 09:00
Dostawa oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina Gmina Myślenice BZP/271/109/2022

2022.09.16
2022-10-03 godz. 09:00
Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II CZĘŚĆ I (stan surowy zamknięty) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.034.Zp.2022

0001.01.01
2022-09-30 godz. 12:00
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.31.2022

0001.01.01
2022-09-30 godz. 09:45
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519 P) Gmina Opatówek Zp.In.271.21.2022

0001.01.01
2022-09-29 godz. 12:00
Remont drogi - ul. Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia. Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.20.2022

2022.09.13
2022-09-29 godz. 10:00
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania danych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.73.2022.ŁZ

2022.08.31
2022-09-29 godz. 10:00
Oddymianie budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku, dz. nr 41, obręb 073 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/182/2022/AZP

2022.09.14
2022-09-29 godz. 09:00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czermna w Gminie Szerzyny Gmina Szerzyny FER.271.19.2022

2022.09.13
2022-09-29 godz. 09:00
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku domu studenckiego DS11 "Bonus" przy ul. Budryka 5 w Krakowie KC-zp.272-551/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-551/22

2022.09.13
2022-09-28 godz. 10:00
Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/195/2022/AZP

2022.09.14
2022-09-28 godz. 10:00
Remont dachu na budynku komory termoklimatycznej CZ-L (17-30) WM wraz z pomostami i schodami stalowymi oraz wyłazem dachowym, Politechnika Krakowska, kampus CZYŻYNY, ul. Jana Pawła II 37 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/109/2022

1 2