Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/TP/MN/2022

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy i przeniesienia transformatorów, UPS-ów agregatów prądotwórczych i rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z siecią zasilającą poszczególne budynki szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/35/2022

Testy modułowych absorberów energii odnawialnej do zasilania infrastruktury przydrożnej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz testy zapylenia; Opracowanie i implementacja baterii segmentowych do modułowych absorberów energii odnawialnej do zasilania infrastruktury przydrożnej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/248/2022

Usługa cateringowa dla uczestników spotkania otwierającego projekt Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM w ramach Programu Polska Metrologia. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/199/2022/AZP

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP-19/2022

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-60/22

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej na okres 12 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/223/2022

Usługa czarteru jednostki na potrzeby realizacji projektu - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/185/2022/AZP

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w roku 2022- obręb Drewniaczki Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.162.2022

Świadczenie usług pocztowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/40/2022

Opracowanie koncepcji systemu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby Szpitala przy ul. Wrzoska 1 w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-207/22

Usługi restauracyjne w czasie konferencji ESWC Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/193/2022/AZP

Usługi cateringowe w czasie konferencji ESWC Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/192/2022/AZP

Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z wydzieleniem surowców wtórnych Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/07/Z/2022

Szkolenie certyfikowane: Six Sigma Green Belt i Six Sigma Black Belt dla nauczycieli akademickich w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-469/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-469/22

Szkolenie/Trening z obsługi programowania Geomagic X i Control X w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-459/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-459/22

Druk i dostawa miesięcznika Kraków i Świat (3 wydania) na rzecz promocji działalności KBF 2022 Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-30-2022

Utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2022/2023 MIEJSKO GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU MGZGK.1711.6.2022

Szkolenie praktyczne z nauki technik opieki nad pacjentem Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 36/36/2022

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na zabudowie łącznika, wykonaniu oddymiania budynku oraz zmian w pomieszczeniach ZOŚ budynku laboratoryjno - biurowo - warsztatowo - magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Robert de Plelo Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/189/2022/AZP

Usługa cateringowa dla grupy słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/180/2022/AZP

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łąck, leśnictwa Luszyn w roku 2022 - V edycja Nadleśnictwo Łąck SA.270.24.2022

Programowanie w języku C sharp Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/170/2022/AZP

Szkolenie Angular Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/186/2022/AZP

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów IŚSD (FCB) realizowanych w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16, kierunek Tokio dla WFiIS - KC-zp.272-520/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-520/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...