Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie: 1. Przystosowanie łazienek ogólnodostepnych na potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 2. Remont Kuchni Centralnej 3. Remont pomieszczeń w Budynku Tlenowni SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/12/2021

Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E.Warmińskiego w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-15-2021

Usługa przeprowadzenia szkoleń 1. Oracle Database 19c: SQL Workshop oraz 2. Oracle Database 12c R2: Administration Workshop Ed3 w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z308/17 - KC-zp.272-102/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-102/21

przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-144/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-144/21

Wykonywanie przeglądów technicznych i napraw bieżących sprzętu i aparatury medycznej firmy DRAGER, będących w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/2/2021

Przeprowadzenie warsztatów dla studentów/ek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/US-03/21

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/8/2021

przeprowadzenie certyfikowanego zawodowego szkolenia online Zaawansowany pakiet kursów modelowania procesów przemysłowych z wykorzystaniem pakietu Fluent - KC-zp.272-108/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-108/21

Dzierżawa i świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej 15 fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu Obsługi Wydruku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/46/2021

Przeprowadzenie szkolenia – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw z elementami e-logistyki, zarządzaniem magazynowym, optymalizacją zapasów, zarządzaniem transportem - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/43/2021/AZP

wynajem i serwis mat wejściowych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 36/2021

usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/202/U/21

Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Technologie Offshorowe wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie na jednostkach wiertniczych w implementacji systemów zarządzania bezpieczeństwa jako Zarządcy Instalacji Offshorowych - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/30/2021/AZP

Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Aparaty do dializ SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/24/2021

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek w okresie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. Gmina Opatówek Zp.In.271.5.2021

wykonanie usług w zakresie: a) diagnostyki konstrukcji lotniczych; b) badań nieniszczących i analizy sygnałów; c) metod eksperymentalnych i diagnostyki konstrukcji 1; d) metod eksperymentalnych i diagnostyki konstrukcji 2 dla WIMiR - KC-zp.272-100/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-100/21

wytworzenie pojemników na materiały zmiennofazowe i prototypu urządzenia do odzysku ciepła odpadowego wykorzystującego materiały PCM, nanoproszki, pianki metaliczne (ceramiczne), oprzyrządowania i przeprowadzenie badań wytrzymałościowych - KC-zp.272-140/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-140/21

Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami pracodawców odpowiedzialnymi za zarządzanie i implementacje systemami bezpieczeństwa na jednostkach offshorowych podczas eksploracji dna morskiego- 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/29/2021/AZP

Usługa ochrony fizycznej obiektu bazy transportowej usytuowanej przy ulicy Łąkowej 10 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z terenem przyległym do bazy, tzw. parkingiem pracowniczym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DO.260.12.2021

Wykonanie usług w zakresie: a) metod uczenia maszynowego - do algorytmów ND; b) metod nauczania maszynowego - do algorytmów RUL; c) metod uczenia maszynowego - do algorytmów DL - KC-zp.272-77/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-77/21

Usługa polegająca na przewozie osób GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.12.2021

Wykłady fakultatywnych z zakresu standardów zarządzania polityką bezpieczeństwa na jednostkach offshorowych w eksploracji i eksploatacji dna morskiego oraz podczas instalacji i użytkowania farm wiatrowych -3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/28/2021/AZP

organizacja i przeprowadzenie 3 szkoleń w języku angielskim lub/i języku polskim na potrzeby projektu w programie NAWA STER Umiędzynarodowienie szkół doktorskich pt.: Towards the internationalisation of the Doctoral School of AMU Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/369/U/21

sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu potwierdzeń odbioru oraz przesyłek rejestrowanych niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z opcją Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/244/U/21

usługa tłumaczenia na język obcy artykułów naukowych powstałych na Wydziale WGiG AGH - KC-zp.272-117/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-117/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...