Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych, medycznych, chemicznych oraz pochodzenia zwierzęcego Kat I oraz Kat II z dopuszczeniem składania ofert częściowych. Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-33/2023

Dozorowanie i ochrona obiektów Politechniki Częstochowskiej – Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 3, Wydział Zarządzania – Aula Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 19 Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.26.2023.MT

Usługa serwisowa urządzenia 29-000376-10 VIM-IC 2E posiadanego przez Zamawiającego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/76/2023

"Świadczenie usług sterylizacji narzędzi dla SZOZnMiD Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-47/23

Usługa serwisu tomografu komputerowego Lightspeed RT 16, S/N 171865HM9 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZO-10/23

Przegląd analizatora do badań genetycznych Genexpert SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/56/2023

Świadczenie usług pralniczych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225_04/2023

Przygotowanie opracowania - Procedury nawiązywania i utrzymania połączeń w wybranych systemach komunikacji bezprzewodowej Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/75/2023/AZP

Usługa dostarczenia 13 biletów lotniczych na zawody Spaceport America Cup dla WIMiR - KC-zp.272-300/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-300/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Przychodni Zdrowia Psychicznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/35/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w zakresie czynności zawodowych perfuzjonisty w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/34/23

ZAPYTANIE OFERTOWE: usługa w zakresie obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska, na okres 24 miesięcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0863/U/23

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 37.723.286,42zł na pokrycie deficytu budżetu w roku 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Gmina Myślenice BZP/271/29/2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań objętych zamówieniem pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa" Gmina Gnojnik RIiD.271.13.2023

Rozbudowa funkcjonalności posiadanego i używanego systemu HIS, LIS, RIS, EDM oraz PACS o niezbędne komponenty potrzebne do integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-10/23

Zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała RI.271.10.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy komunikacji wraz z obniżeniem poziomu posadzki w podpiwniczeniu we wschodniej części budynku dydaktycznego Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Fredry 10 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/690/U/23

Wsparcie poserwisowe dla macierzy i serwerów Dell Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/69/2023/AZP

Usługa przeglądów technicznych oraz pogwarancyjna opieka serwisowa Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/28/04/03/2023

Usługa serwisowa - przeglądy techniczne wg wymogów producenta oraz pogwarancyjna opieka serwisowa z częściami zamiennymi do naprawy systemu chirurgii robotowej Da Vinci Xi nr fabr. SK 3286 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/05/04/02/2023

druk cyfrowy i dostawa książek dla Wydawnictw AGH - KC-zp.272-145/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-145/23

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu AGH - Kc-zp.272-261/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-261/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Kardiologii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/32/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej oraz opieki położnej w Poliklinikach PIM MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/33/23

świadczenie usług pralniczych dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie w czasie trwania Igrzysk Europejskich - KC-zp.272-233/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-233/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...