Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Modernizacja dróg Gmina Myślenice BZP/271/106/2022

Orzeł Park - rozbudowa placu zabaw na Dolnym Przedmieściu na działce nr 1780,obr. 1 w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/105/2022

Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.15.2022.KG

Remont drogi leśnej o nawierzchni asfaltowej w leśnictwie Polanica Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje NZ.270.10.2022

Zapytanie ofertowe - test Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZO-0/22

Remont drogi gminnej Nr 200620K relacji Żurowa - Dobrocin w km 2+250 do 2+590 o dł. 330 mb Gmina Szerzyny FER.271.17.2022

"Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy)" Gmina Chęciny ZP-IX.271.11.2022.PN

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu zabezpieczenia budynków i terenu Szpitala przed podtapianiem Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/50/2022

Remont pokrycia dachowego budynku „PII” Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/233/2022

Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do ujęcia i oczyszczania powietrza poprocesowego w hali przyjęcia odpadów i w hali sortowni na terenie ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.33.2022

Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek Gmina Opatówek Zp.In.271.20.2022

Przebudowa drogi dojazdowej do pól - ulica Strzebińska w miejscowości Psary Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.14.2022

Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej wraz z obiektami małej architektury, oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/102/2022

Roboty remontowo - konserwacyjne budynku administracyjnego Nadleśnictwa Lubichowo Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.157.2022

Budowa drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej oraz przebudową sieci wodociągowej na działkach nr 430/19, 189/1 w miejscowości Osieczany, gm Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/103/2022

Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/60/2022

Budowa ogrodzenia przy leśniczówce Zajączek. Postępowanie nr 2. Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.170.2022

Budowa ogrodzenia przy leśniczówce Kałębnica. Postępowanie nr 2. Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.169.2022

Dostawa i montaż sprężarek dla potrzeb instalacji sprężonego powietrza i próżni wraz z modernizacją rampy tlenowej i magazynu butli - w związku z COVID-19 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/29/2022

Budowa miejsc postoju pojazdów na terenie Nadleśnictwa Starogard Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.13.2022

Remont pomieszczeń przychodni wraz z wymianą instalacji c.o. i c.w.u w Krzepicach Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/11/2022

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.29.2022

Remont instalacji elekrycznej - instalacja strukturalna - w budynku W-12 (10-35), Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie - ul. Szlak 24 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/074/2022

Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/172/2022/AZP

Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7-8 Pzp ( do Umowy SA.271.6.2022) PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.6.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...