Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Rozbudowa sieci instalacji tlenowej wraz z modernizacją budynku tlenowni i SOR w związku z COVID-19-roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażaniem stałym Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/35/2022

Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 22/10 w Śremie Gmina Śrem BP.271.32.2022.BS

Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą podłóg drewnianych, polepy, ślepego pułapu w pomieszczeniu strychu. GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.59.2022

Przebudowa drogi gminnej nr 675503P w miejscowości Tłokinia Mała Gmina Opatówek Zp.In.271.13.2022

Budowa szatni przy obiekcie sportowym w Psarskim Gmina Śrem BP.271.34.2022.BS

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na publiczny Klub Seniora Gmina Opatówek Zp.In.271.12.2022

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Babicach do obowiązujących przepisów technicznych , w tym przeciwpożarowych w ramach inwestycji pn. Nowa przestrzeń dla ponoszenia kapitału społecznego i aktywności społecznej dla mieszkańców - modernizacja Szkoły Podstawowej w Babicach wraz z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.12.2022

Budowa sieci kablowej SN 15kV wraz z linią napowietrzną w celu rozwiązania kolizji Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.10.2022.KG

Adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Siemianicach na potrzeby oddziałów przedszkolnych GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.58.2022

Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/73/2022/AZP

Zabudowa łącznika budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/82/2022/AZP

Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Część 1 - adaptacja pomieszczeń po bufecie na sale dydaktyczną przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu, Część 2 - malowanie ścian i sufitów oraz wymiana okien w DS. Zbyszko, ul. Piątkowskiej 80, Poznań, Część 3 - remont pomieszczeń dla Wydziału Socjologii UAM w budynku C przy ul. Szamarzewskiego 89, Część 4 - remont pomieszczeń w segmencie J na parterze - pom.nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 21, 21A oraz remont pomieszczeń na II piętrze w segmencie J - pom. nr: 212, 213, 214, 215, 216, 219, 201, 206, 207, 208, korytarz na Wydziale Fizyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/47/B/22

Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii na podstawie PFU - etap I. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 14/14PN/2022

Remont pomieszczenia laboratoryjnego nr 01 wraz z montażem zamków centralnych lab. 07-015 w H-A1 na terenie AGH w Krakowie. - KC-zp.272-342/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-342/22

Budowa zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku „Arcus" PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/115/2022

Wykonanie projektu wraz z wykonaniem platformy dla osób z niepełnosprawnościami w Budynku Collegium Geologicum przy ul. B. Krygowskiego 12 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/50/B/22

Budowa przyłącza kablowego SN, nn, linii kablowej oświetlenia oraz stacji transformatorowej SN/nn; dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w obudowie betonowej oraz przebudowa linii napowietrznej SN dla potrzeb budowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Sikorskiego 39A Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.25.2022

Remont pokrycia dachowego budynku hangaru Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/126/2022

Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.09.2022.KG

Remont sali wykładowej S-1 w budynku „S” Politechniki Rzeszowskiej, położonym przy ul. Powstańców Warszawy 10 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/122/2022

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na odc. 050 km 0+353,53 - odc. 050 km 0+649,79 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w m. Borzęta, Gmina Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/70/2022

Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/27/2022

Prace naprawcze w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.16.2022

"Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1" w systemie zaprojektuj i wykonaj Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/TP/WU/2022

Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala wraz z wymianą dachu i świetlika - roboty budowlano-instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/28/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...