Szczegóły ogłoszenia

ZP/10/2022

"Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ."

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 217,9 2022.05.25 52

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 94,5 2022.06.15 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety) doc 62,1 2022.05.25 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 582,0 2022.06.15 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,3 2022.06.23 29
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) docx 25,1 2022.06.24 28
Informacja z otwarcia ofert (pakiety).KOREKTA docx 25,4 2022.06.24 26

Pobierz wszystkie dokumenty