Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-278/22

"Dostawa pieca rurowego z litym elementem grzewczym dla WIMiC - KC-zp.272-278/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 116,4 2022.05.27 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,3 2022.05.27 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,5 2022.05.27 57
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,7 2022.05.27 59
Wzór formularza oferty doc 27,9 2022.05.27 59
Wzór umowy - dostawy doc 46,7 2022.05.27 61

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 21,9 2022.06.14 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,8 2022.05.27 62
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2022.06.23 37
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 267,0 2022.06.14 47
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2022.06.23 43
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 74,1 2022.06.17 46

Pobierz wszystkie dokumenty