Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-280/22

"Dostawa komputera stacjonarnego - stacji roboczej do obliczeń wielowątkowych i akceleracji obliczeń na karcie graficznej - dla WGGiOŚ"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 35,0 2022.05.27 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 94,9 2022.05.27 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2022.05.27 63
Espd-request KC-zp.272-280-22 xml 138,3 2022.05.27 61
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 33,5 2022.06.24 42
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,6 2022.05.27 68
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 48,0 2022.05.27 61
Wzór formularza oferty doc 33,3 2022.05.27 64
Wzór umowy - dostawy doc 36,7 2022.05.27 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2022.06.24 43

Pobierz wszystkie dokumenty