Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-267/22

"Dostawa zestawu analizatora elektrochemicznego z pełnym wyposażeniem, oprogramowaniem sterującym oraz interpretacyjnym i statywem elektrodowym - KC-zp.272-267/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 118,2 2022.05.27 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,0 2022.05.27 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,6 2022.05.27 59
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,4 2022.05.27 64
Wzór formularza oferty doc 28,8 2022.05.27 63
Wzór umowy - dostawy doc 47,5 2022.05.27 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 251,0 2022.05.27 63
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2022.06.24 36
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 267,1 2022.06.14 44
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2022.06.24 37
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 75,0 2022.06.17 42

Pobierz wszystkie dokumenty