Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-273/22

"Dostawa mebli biurowych oraz foteli i krzeseł biurowych - KC-zp. 272-273/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 132,6 2022.05.27 76

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 pdf 64,0 2022.06.01 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety) docx 2044,7 2022.05.27 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2022.05.27 64
JEDZ docx 72,1 2022.05.27 70
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 69,0 2022.05.27 63
Wzór formularza oferty docx 34,6 2022.05.27 70
Wzór_umowy docx 37,9 2022.05.27 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2022.05.27 69
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,2 2022.06.24 43
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,8 2022.06.24 42

Pobierz wszystkie dokumenty