Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.37.2022.AR

"Modernizacja maszyny wytrzymałościowej ZwickRoell 1488 dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 103,6 2022.06.01 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 74,6 2022.06.01 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 55,5 2022.06.01 34
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2022.06.01 30
Projekt umowy doc 104,5 2022.06.01 31
Protokól odbioru doc 40,5 2022.06.01 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 38,6 2022.06.13 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,0 2022.06.21 21
Informacja z otwarcia ofert doc 36,5 2022.06.21 23

Pobierz wszystkie dokumenty