Szczegóły ogłoszenia

ZP/1780/D/22

"Sukcesywna dostawa ciekłego helu, wypożyczenie i transport dewarów przez okres 1 roku."

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 111,9 2022.06.08 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 64,1 2022.06.08 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia doc 77,0 2022.06.08 32
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 42,0 2022.06.08 28
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xls 44,0 2022.06.08 29
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy doc 101,0 2022.06.08 35
Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy docx 49,6 2022.06.08 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 267,5 2022.06.24 25

Pobierz wszystkie dokumenty