Szczegóły wyników

FER.271.4.2021

"Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach - Zakup pojazdu - przyczepa do ciągnika do obsługi PSZOK w Szerzynach."

Urząd Gminy w Szerzynach

Pobierz wszystkie dokumenty