Szczegóły zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Ulica, numer: Grunwaldzka 4

Kod pocztowy: 36-100

Miejscowość: Kolbuszowa

Telefon: (17 ) 2271222

Fax: (17 ) 2271233

E-mail: przetargi@szpital.kolbuszowa.pl

WWW: www.szpital.kolbuszowa.pl


Ogłoszenia (53)

Dostawy (47)

Temat Sygnatura
Dostawa przyrządów i aparatów jednorazowego użytku do anestezji i resuscytacji - 3 pakiety Eap-2412/21/21/M

Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych do zabiegów urologicznych - 2 pakiety Eap-2412/22/21/M

Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora Eap-2412/23/21/M

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 11 pakietach Eap-2412/19/21/M

Dostawa produktów farmaceutycznych w 6 pakietach. Eap-2412/20/21/M

Dostawa różnych produktów spożywczych w 10 pakietach Eap-2412/16/21/M

Dostawa preparatów do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji skóry, ran, dezynfekcji powierzchni sprzętu i urządzeń medycznych w 10 pakietach Eap-2412/15/21/M

Dostawa wyrobów do pielęgnacji pacjenta i opatrunki specjalistyczne w 14 pakietach Eap-2412/14/21/M

Dostawa sprzetu i urządzeń medycznych - 4 pakiety Eap-2412/13/21/M

Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 11 pakietach. Eap-2412/11/21/D

Dostawa sprzętu, narzędzi i akcesoriów medycznych do zabiegów laparoskopowych - 8 pakietów Eap-2412/8/21/M

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli Eap-2412/10/21/M

Dostawa produktów farmaceutycznych w 45 pakietach. Eap-2412/9/21/D

Dostawa koncentratów do dializy pozaustrojowej typu F (A+B) Eap-2412/7/21/M

Dostawa rękawic medycznych - 4 pakiety Eap-2412/6/21/M

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów w 2 pakietach. Eap-2412/5/21/M

Dostawa materiałów szewnych, klipsów i narzędzi laparoskopowych jednorazowego użytku - 6 Pakietów Eap-2412/4/21/M

Dostawa wyrobów do dializy nerkowej - linie krwi Eap-2412/3/21/M

Dostawa różnych produktów spożywczych w 10 pakietach Eap-2412/2/21/M

Dostawa produktów farmaceutycznych w 3 pakietach Eap-2412/29/20/M

Dostawa aparatu USG z wyposażeniem Eap-2412/28/20/M

Dostawa aparatu USG z wyposażeniem Eap-2412/27/20/M

Dostawa rękawic medycznych w 4 pakietach Eap-2412/24/20/M

Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego - 3 pakiety Eap-2412/23/20/M

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 11 pakietach Eap-2412/21/20/M

Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu i urządzeń dezynfekcyjnych w 3 pakietach- powtórzenie. Eap-2412/22/20/M

Dostawa wyrobów do hemodializy (dializatory ) - 3 pakiety Eap-2412/20/20/M

Dostawa różnych produktów spożywczych- powtórzenie Eap-2412/19/20/M

Dostawa preparatów do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji skóry, ran, dezynfekcji powierzchni, sprzętu i urządzeń medycznych w 12 pakietach Eap-2412/18/20/M

Dostawa różnych produktów spożywczych w 10 pakietach Eap-2412/17/20/M

Dostawa produktów farmaceutycznych w 5 pakietach- powtórzenie Eap-2412/16/20/M

Dostawa materiałów medycznych do pielęgnacji pacjenta i opatrunki specjalistyczne w 16 pakietach Eap-2412/15/20/M

Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 5 pakietach - powtórzenie Eap-2412/13/20/M

Dostawa odczynników do biochemii klinicznej, immunochemii i serologii wraz z dzierżawą analizatorów w 4 pakietach Eap-2412/14/20/D

Dostawa produktów farmaceutycznych w 51 pakietach Eap-2412/12/20/D

Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 12 pakietach Eap-2412/11/20/D

Dostawa koncentratów do hemodializy Eap-2412/10/20/M

Dostawa odczynników i testów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi w 2 pakietach. Eap-2412/9/20/M

Dostawa rękawic medycznych- powtórzenie Eap-2412/8/20/M

Dostawę wyrobów medycznych operacyjnych (szwy chirurgiczne )- powtórzenie Eap-2412/7/20/M

Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych - 5 pakiety. Eap-2412/5/2020

Dostawa wyrobów medycznych operacyjnych (szwy chirurgiczne ) w 6 pakietach Eap-2412/4/20/M

Dostawa rękawic medycznych- 4 pakiety Eap-2412/3/20/M

Dostawa różnych produktów spożywczych w 11 pakietach Eap-2412/6/20/M

Dostawa produktów farmaceutycznych w 3 pakietach Eap-2412/2/2020

Dostawa materialów medycznych do pielegnacji pacjenta i opatrunki specjalistyczne w 16 pakietach. Eap-2412/24/19/M

Dostawa produktów farmaceutycznych w 58 pakietach Eap-2412/15/2019/D

Wyniki (24)

Temat Sygnatura
Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych do zabiegów urologicznych - 2 pakiety Eap-2412/22/21/M

Dostawa produktów farmaceutycznych w 6 pakietach. Eap-2412/20/21/M

Usługa odbioru i utylizacji odpadów poszpitalnych niebezpiecznych tj. odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej o kodzie: 180103*, 180102*, 180109, 180182*, 150110*. Eap-2412/18/21/M

Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora Eap-2412/23/21/M

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych) o kodach odpadu: 200301; 180104; 150101. Eap-2412/17/2021

Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 11 pakietach. Eap-2412/11/21/D

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów w 2 pakietach. Eap-2412/5/21/M

Dostawa sprzetu i urządzeń medycznych - 4 pakiety Eap-2412/13/21/M

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli Eap-2412/10/21/M

Dostawa wyrobów do dializy nerkowej - linie krwi Eap-2412/3/21/M

Dostawa aparatu USG z wyposażeniem Eap-2412/28/20/M

Usługa odbioru i utylizacji odpadów poszpitalnych niebezpiecznych tj. odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej o kodzie: 180103*, 180102*, 180109, 180182*, 150110*. Eap-2412/26/20/M

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych) o kodach odpadu: 200301; 180104; 150101. Eap-2412/25/20/M

Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu i urządzeń dezynfekcyjnych w 3 pakietach- powtórzenie. Eap-2412/22/20/M

Dostawa różnych produktów spożywczych- powtórzenie Eap-2412/19/20/M

Dostawa wyrobów do hemodializy (dializatory ) - 3 pakiety Eap-2412/20/20/M

Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego - 3 pakiety Eap-2412/23/20/M

Dostawa odczynników do biochemii klinicznej, immunochemii i serologii wraz z dzierżawą analizatorów w 4 pakietach Eap-2412/14/20/D

Dostawa produktów farmaceutycznych w 3 pakietach Eap-2412/2/2020

Dostawa koncentratów do hemodializy Eap-2412/10/20/M

Dostawa różnych produktów spożywczych w 11 pakietach Eap-2412/6/20/M

Dostawa odczynników i testów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi w 2 pakietach. Eap-2412/9/20/M

Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych - 5 pakiety. Eap-2412/5/2020

Dostawa materialów medycznych do pielegnacji pacjenta i opatrunki specjalistyczne w 16 pakietach. Eap-2412/24/19/M

Unieważnienia (24)

Temat Sygnatura
Dostawa przyrządów i aparatów jednorazowego użytku do anestezji i resuscytacji - 3 pakiety Eap-2412/21/21/M

Kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ w Kolbuszowej Eap-2412/24/21/M

Dostawa różnych produktów spożywczych w 10 pakietach Eap-2412/16/21/M

Dostawa wyrobów do pielęgnacji pacjenta i opatrunki specjalistyczne w 14 pakietach Eap-2412/14/21/M

Dostawa preparatów do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji skóry, ran, dezynfekcji powierzchni sprzętu i urządzeń medycznych w 10 pakietach Eap-2412/15/21/M

Dostawa produktów farmaceutycznych w 45 pakietach. Eap-2412/9/21/D

Dostawa sprzętu, narzędzi i akcesoriów medycznych do zabiegów laparoskopowych - 8 pakietów Eap-2412/8/21/M

Dostawa rękawic medycznych - 4 pakiety Eap-2412/6/21/M

Dostawa materiałów szewnych, klipsów i narzędzi laparoskopowych jednorazowego użytku - 6 Pakietów Eap-2412/4/21/M

Dostawa różnych produktów spożywczych w 10 pakietach Eap-2412/2/21/M

Dostawa produktów farmaceutycznych w 3 pakietach Eap-2412/29/20/M

Dostawa aparatu USG z wyposażeniem Eap-2412/27/20/M

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 11 pakietach Eap-2412/21/20/M

Dostawa rękawic medycznych w 4 pakietach Eap-2412/24/20/M

Dostawa materiałów medycznych do pielęgnacji pacjenta i opatrunki specjalistyczne w 16 pakietach Eap-2412/15/20/M

Dostawa preparatów do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji skóry, ran, dezynfekcji powierzchni, sprzętu i urządzeń medycznych w 12 pakietach Eap-2412/18/20/M

Dostawa różnych produktów spożywczych w 10 pakietach Eap-2412/17/20/M

Dostawa produktów farmaceutycznych w 5 pakietach- powtórzenie Eap-2412/16/20/M

Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 5 pakietach - powtórzenie Eap-2412/13/20/M

Dostawa produktów farmaceutycznych w 51 pakietach Eap-2412/12/20/D

Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 12 pakietach Eap-2412/11/20/D

Dostawa rękawic medycznych- powtórzenie Eap-2412/8/20/M

Dostawa rękawic medycznych- 4 pakiety Eap-2412/3/20/M

Dostawa produktów farmaceutycznych w 58 pakietach Eap-2412/15/2019/D