Szczegóły zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Ulica, numer: Grunwaldzka 4

Kod pocztowy: 36-100

Miejscowość: Kolbuszowa

Telefon: (17 ) 2271222

Fax: (17 ) 2271233

E-mail: przetargi@szpital.kolbuszowa.pl

WWW: www.szpital.kolbuszowa.pl


Archiwum